Aprendo AB är ett utbildnings- och konsultföretag från Gävle
sedan 1992
.
Aprendo AB genomför och har god erfarenhet av utbildningar inom


  • Ledarutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Samverkan - "team building"
  • Presentationsteknik
  • Kommunikation
  • Ekonomi - redovisning
  • Starta eget
  • Turism & service


Hur vi arbetar

Utbildningar


Aprendo AB skapar utbildning efter en dialog med uppdragsgivaren, med utgångspunkt från deltagarna, kursmål, metod och pedagogik. Aprendo AB arbetar i nätverk med andra utbildningskonsulter både som utbildningsansvarig och som underentreprenör. Detta medför att vi kan utföra många skiftande uppdrag, även internationellt.

Projekt

För närvarande arbetar vi också med projektet Gestrikeresor som delvis finansieras av Landsbygdsfonden och Leader. Leaderprojektet Aprendo Gestrikeresor syftar till att få ett större inflöde av turister till området för att bidra till ökad lönsamhet och fler affärsmöjligheter för olika aktörer inom besöksnäringen. Målsättningen med projektet är att ha utvecklat ett antal paketeringar, etablerat ett nätverkssamarbete mellan de aktörer som erbjuder delarna av paketeringen samt att dessa paketresor har testats av inresande bussturister. Kontakta oss gärna för mer information och följ gärna projektet på Facebook eller på LinkedIn.  

Vi kommer även att publicera en hemsida för Gestrikeresor under oktober 2019 med mer information om våra resor, aktiviteter och upplevelser i Gästrikland.