Aprendo AB är ett utbildnings- och konsultföretag från Gävle sedan 1992.
Aprendo AB genomför och har god erfarenhet av utbildningar inom


  • Ledarutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Samverkan - "team building"
  • Presentationsteknik
  • Kommunikation
  • Ekonomi - redovisning
  • Starta eget
  • Turism & service


Hur vi arbetar

Aprendo AB skapar utbildning efter en dialog med uppdragsgivaren, med utgångspunkt från deltagarna, kursmål, metod och pedagogik. Aprendo AB arbetar i nätverk med andra utbildningskonsulter både som utbildningsansvarig och som underentreprenör. Detta medför att vi kan utföra många skiftande uppdrag, även internationellt.